Irene Joosse - moties

De PVV heeft met andere fracties het amendement ingediend dat vervolgens ook is aangenomen, om de gemeenten in Flevoland uiterlijk tot 1 juli 2016 de tijd te geven om een beroep te doen op de reserve jeugdzorg. Hiermee houdt PS de regie op dit budget en worden de gemeenten van Flevoland tot deze tijd in de gelegenheid gesteld om aanvragen in te dienen. De aanvragen van de gemeenten dienen zich te richten op de kosten die voortvloeien uit de transitie en niet uit de transformatie. Daarbij moet de aanvraag voorzien zijn van een inhoudelijk en financieel goede onderbouwing. De reserve is expliciet niet bedoeld voor het opvangen van een gemeentelijke- en rijks bezuiniging. Tevens wordt GS opgedragen om PS uiterlijk bij de zomernota te informeren over de mate van honorering.

Aan de voorzitter van
Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen
op 17 september 2014,

Wijzigen
ontwerpbesluit

Besluiten beslispunt
1A lid 8: zijnde:

„Bij de aanwijzing van de leden, zijn ook leden benoembaar van
buiten de kring van de deelnemers. Deze externe leden zijn een periode
herbenoembaar",

als volgt te wijzigen:

Read More

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op 17 september 2014,

Wijzigen
ontwerpbesluit

De tekst van beslispunt 1, zijnde:

"Het aandeel van de provincie Flevoland in de
frictiekosten in verband met de reorganisatie van de Randstedelijke Rekenkamer
te bepalen op €65.000,-, gespreid over de jaren 2015 tot en met 2019"

te vervangen door:

Read More

Foto Irene Joosse

PVV Flevoland

RT @geertwilderspvv: PVV +2 zetels! Nederlanders willen hun eigen land weer terug en kiezen massaal voor de enige partij die daar al jaren…

by PVV Flevoland

PVV Flevoland

RT @geertwilderspvv: De Nederlandse overheid moet veel meer doen aan informatievoorziening aan de burger. Dat kan paniek juist voorkomen. W…

by PVV Flevoland

We hebben 13 gasten en geen leden online