Irene Joosse - moties

Aan de voorzitter van

Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op   17 september 2014,

Wijzigen ontwerpbesluit

te amenderen tekst in het Statenvoorstel bij beslispunt 2:

Read More

Foto Irene Joosse

We hebben 8 gasten en geen leden online