PVV Flevoland heeft vragen gesteld aan het college van
Gedeputeerde Staten over de plannen voor het Polenhotel in Swifterbant en de
verwachte komst van grote aantallen Roemenen en Bulgaren.

"Er bestaan plannen voor een Polenhotel voor 300
immigranten in Swifterbant. Dat zou betekenen dat 1 op de 20 inwoners van de
plaats Pools wordt. Gezien het feit dat Polen nu al meer dan 1,5x zo vaak
verdachte zijn van criminaliteit en ook oververtegenwoordigd zijn in de
bijstand baart dit de PVV grote zorgen", aldus Statenlid Van Klaveren.

De PVV wil dat het provinciebestuur in haar hoedanigheid
van toezichthouder maatregelen treft tegen de komst van het Polenhotel.
Daarnaast wil de partij weten hoeveel Roemenen en Bulgaren er verwacht worden zodra volgend jaar de
grenzen volledig opengaan voor deze groepen.

J.J. van Klaveren

Statenlid PVV Flevoland

 

Gestelde vragen:

Overeenkomstig art.85, lid 1 en 2 van het Reglement van
Orde stelt de fractie van de PVV de volgende vragen aan het College van
Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning:

1. Bent u bekend met het artikel '300 polen naar de
Visvijverweg'*?

2. Hoe duidt u het gegeven dat Polen in Nederland meer
dan 1,5x vaker verdachte zijn van criminaliteit en eveneens zijn
oververtegenwoordigd in de bijstand?

3. Deelt u de zorg van de PVV dat grote demografische
wijzigingen, waarbij wellicht 1 op de 20 inwoners van Swifterbant straks Pools
is, negatieve gevolgen zullen hebben op de leefbaarheid? Zo neen, hoe verhoudt
uw antwoord zich tot de feiten uit vraag 2?

4. Hoeveel extra immigranten uit Oost-Europa verwacht u
dat er richting Flevoland komen wanneer de tewerkstellingsvergunning voor
Bulgaren en Roemenen per 1 januari 2014 wordt afgeschaft?

5. Kan de Flevolandse burger er op rekenen dat er in
Flevoland (ook) geen Bulgaren- en Roemenenhotels in gebruik genomen/gebouwd
gaan worden in de toekomst?

6. In hoeverre bent u bereid, met de Wet revitalisering
generiek toezicht in de hand en dus als toezichthouder huisvesting en
ruimtelijke ordening, maatregelen te treffen tegen de vestiging van Polenhotels
in de provincie Flevoland?

*NRC Next, 16 augustus 2013

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 23 gasten en geen leden online