1. Chris Jansen
Chris JAnsen
Geboren: 1966

Flevoland is de mooiste provincie van Nederland met als kenmerken ruimte en rust. Wat mij betreft zal dit zo blijven. Daarom zal ik namens de PVV alles in het werk stellen om het vertrouwen van de kiezers terug te betalen.

Contact Chris

 

2. Irene Joosse
Irene Joosse
Geboren: 1974

Ik vind openheid, transparantie en soberheid binnen de overheid en binnen de Provinciale Staten een groot goed. Dit zijn zaken die de PVV nastreeft en probeert te bewerkstelligen.

Contact Irene

 

3. Willem Boutkan
Willem Boutkan
Geboren: 1955

Flevoland is een provincie die vanaf het ontstaan is geregeerd door dezelfde partijen. Ongecontroleerd en zonder tegenspraak geld uitgeven is gewoon geworden. Als PVV-lid in de Provinciale Staten zet ik mij in om dit te veranderen.

Contact Willem

 

4. Kees Kok
Kees Kok
Geboren: 1949

De PVV is voor mij de partij waar ik iets kan doen aan de onvrede die ik heb met vastgeroeste lokale structuren, het ontbreken van transparantie in beleid en uitgaven, het negeren van belangen van burgers en het laten liggen van thema's die leven.

Contact Kees

 

5. Bianca Boutkan
BIanca Boutkan
Geboren: 1984

De provincie Flevoland verliest langzamerhand haar unieke karakter. Het ruimtelijke landschap wordt verpest met windmolens en kostbare landbouwgrond wordt opgeofferd voor natuur. De steden en dorpen in de Noordoostpolder, Oostelijk- en Zuidelijk Flevoland verdienen evenveel aandacht. Dat zijn zaken waar ik mij voor wil inzetten.

Contact Bianca

 

6. Jan Jansen
BIanca Boutkan
Geboren: 1948

In deze tijd lijkt het goed om maatschappelijk actief te worden om te voorkomen dat de Nederlandse samenleving vastloopt in een aantal polariserende groepen. De PVV is voor mij de partij voor de gewone Nederlander die zich sterk maakt voor de vrijheid van meningsuiting en absoluut niet discrimineert. Bovendien heeft de PVV bewezen een vooruitziende blik te hebben.

Contact Jan

 

7. Sjaac van Ginkel - burgerlid
Sjaak Van gingkel
Geboren: 1956


Flevoland is een mooie provincie waar ik me goed thuis voel. Om dat zo te kunnen houden ben ik de politiek in gegaan. Daarbij spreken zowel de landelijke, provinciale en de gemeentelijke standpunten van de PVV me aan en daarom heb ik me dan ook bij de PVV aangemeld.

Contact Sjaac

 

We hebben 3 gasten en geen leden online