Chris Jansen - moties

College moet actie ondernemen tegen Vitens

Woensdag 19 februari zal de PVV een motie indienen,
gesteund door een meerderheid (PVV, VVD, CDA, CU en SGP) van provinciale
staten, om het college te dwingen tot actie tegen waterleidingbedrijf Vitens.
Hierin wordt het college opgeroepen mee te werken aan het bijeenroepen van een
aandeelhoudersvergadering om het standpunt van Vitens te corrigeren.

"Het kan niet zo zijn dat een waterleidingbedrijf de
samenwerking verbreekt met het Israƫlische bedrijf Mekorot en daarmee partij
kiest voor de Palestijnen. Vitens moet zorgen voor schoon drinkwater en zich
niet mengen in politieke zaken" aldus Chris Jansen van de PVV.

Chris Jansen

Fractievoorzitter PVV

Provinciale Staten Flevoland

Agendapunt: Begroting

Onderwerp Statenvoorstel:

Reserve IJmeerverbinding

Read More

Agendapunt: Begroting

Onderwerp Statenvoorstel:

Duurzame Energie en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland

Read More

chris jansen

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 18 gasten en geen leden online