•  cms retina.full cover

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 12 november 2014

Constaterende dat:

De Floriade een (wereld)tuinbouwtentoonstelling is;

  • het predikaat wereldtentoonstelling alleen wordt toegekend door het BIE (Bureau International des Expositions) als de Floriade voldoet aan de daarvoor opgestelde eisen;
  • de gemeente Almere heeft aangegeven op 4 pijlers (Tuinbouwexpo, Bouwexpo, Waterexpo en Stad & regio) in te zetten met betrekking tot de Floriade,

Overwegende dat:

Bouwexpo, Waterexpo en Stad & Regio niet vallen onder het predikaat (wereld)tuinbouwtentoonstelling;

  • dit bevestigt dat Almere het evenement ziet als gebiedsontwikkeling;
  • Almere er rekening mee houdt dat de Floriade hierdoor niet voldoet aan de eisen die gesteld worden, zoals bevestigd door wethouder Mulder op 30 oktober 2014;
  • hierdoor de Floriade zal worden gedegradeerd tot een lokaal project,

Draagt het college op:

  • De gemeente Almere mede te delen dat de provinciale bijdrage van €0 miljoen voor de Floriade wordt ingetrokken en dat dit bedrag wordt omgezet in een provinciebrede investering in de werkgelegenheid in de land- en tuinbouwsector,
PVV Flevoland

RT @geertwilderspvv: PVV +2 zetels! Nederlanders willen hun eigen land weer terug en kiezen massaal voor de enige partij die daar al jaren…

by PVV Flevoland

PVV Flevoland

RT @geertwilderspvv: De Nederlandse overheid moet veel meer doen aan informatievoorziening aan de burger. Dat kan paniek juist voorkomen. W…

by PVV Flevoland

We hebben 6 gasten en geen leden online