•  cms retina.full cover

Waarom grijpt niemand in in Dronten? 8 maanden gelden was er een brief van een klokkenluider binnen het gemeentehuis. Er zou een cultuur van angst heersen. De politieke partijen in Dronten deden niets.

Recentelijk zijn er 2 CDA wethouders opgestapt. Vervolgens kwamen tientallen signalen naar buiten van mensen die aangaven dat de politiek in Dronten helemaal verziekt is.

Voorzitter, dit college klopt zichzelf in de Tussenbalans eens even flink op de borst. Bijna alles ligt volgens het college op schema en ze zeggen innovatief en ondernemend bezig te zijn. Ook de bestuursstijl wordt geroemd aan de hand van enkele voorbeelden. Als je als buitenstaander dit stuk zou lezen zou je denken dat dit college het beste is dat Flevoland is overkomen in de afgelopen decennia.

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 10 mei 2017

Constaterende dat:

 • De gemeente Almere fout op fout stapelt rondom de verwerving van grond voor het toekomstige Floriade terrein;
 • Het risico op extra kosten hierdoor alleen maar groter wordt,

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 10 mei 2017

Constaterende dat:

 • In de perspectiefnota wordt uitgegaan van een bedrag van Euro 500.000,-- voor de inzet van innovatieve ICT-oplossingen.
 • Dit bedrag noodzakelijk is voor een "Actieplan Smart Mobility 2017-2020".

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 10 mei 2017

Constaterende dat:

 • In de perspectiefnota niet wordt ingegaan op de wijze waarop GS op een beheersbare wijze de energietransitie wil gaan vormgeven.
 • In de perspectiefnota door GS de indruk gewekt wordt dat primair via zwaar gesubsidieerde middelen zoals windmolens en zonneparken de energietransitie vorm gegeven wordt

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 10 mei 2017

Constaterende dat:

 • Flevoland nog steeds een werkeloosheid kent van 7,2%;
 • dit fors boven het landelijke gemiddelde zit;
 • de economische groei voor het derde jaar op rij lager uitvalt dan voorgaand jaar,

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 10 mei 2017

Constaterende dat:

 • Er sterke aanwijzingen zijn dat het nieuwe kabinet toch weer met plannen gaat komen voor een natuurlijke verbindingszone;
 • Provinciale Staten dit idee definitief hebben afgesloten in de vorige statenperiode,

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 91 gasten en geen leden online