•  cms retina.full cover

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 12 november 2014

Constaterende dat:

  • De primaire taak van de Commissaris der Koning in Flevoland ligt;
  • in de afgelopen jaren de Commissaris der Koning meerdere malen afwezig was tijdens Statenvergaderingen vanwege o.a. activiteiten voor de Raad van Europa,

Overwegende dat:

  • Het onwenselijk is dat werkzaamheden in Flevoland op de tweede plaats komen;
  • de recente uitspraak van de Raad van Europa rondom uitgeprocedeerde asielzoekers en ongedocumenteerde immigranten strijdig is met het beleid in Nederland,

Draagt de Commissaris der Koning op:

  • Aan de Raad van Europa kenbaar te maken dat hij zijn functie per direct neerlegt en zijn werkzaamheden zal beĆ«indigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 92 gasten en geen leden online