•  cms retina.full cover

Voorzitter,

Voor ons ligt de laatste begroting voor de provinciale statenverkiezingen van 2015. Het college noemt dit een beleidsarme begroting. Voor de duidelijkheid voorzitter, de PVV ziet geen verschil met voorgaande jaren. De verleiding is groot om het college weer op de zere punten te wijzen, maar er komt volgende maand een verantwoordingsdebat. Daar zal de PVV de pijlen richten op dit college van brekebenen. Een vraag die we dan in ieder geval zullen voorleggen is welke college het slechter doet, dat van Flevoland of het kabinet Rutte 2.

 

Kijkend naar de begroting kunnen we een aantal zaken constateren. Investeringen in het provinciale wegennet zijn logisch, maar rijkelijk laat en met betrekking tot de stille lasten zijn de reserveringen volstrekt onvoldoende. Als PS instemmen met dit flutvoorstel leggen we de rekening neer bij de volgende generaties. Om het geweten te sussen zullen de andere partijen ongetwijfeld spreken van een stap in de goede richting.

De coalitiepartijen houden ook nu weer vast aan hun "kerntaken". Miljoenen verkwisten aan nutteloze duurzaamheid doelstellingen via DE-On en heel Flevoland volstorten met windmolens die tot 3 x hoger zijn dan de huidige. Doel is energieneutraliteit, een vage doelstelling zonder toegevoegde waarde. Nog maar eens voor de duidelijkheid, zonder miljoenen subsidie zijn windmolens nooit, nooit, nooit rendabel. Dit geld wordt opgebracht door de Nederlandse belastingbetaler via tussenschakel EU. Iedere partij die gelooft in de EU is tegen Nederland. Let wel, de PVV heeft het over de EU, niet over Europa. Het is opvallend hoe vaak pro EU partijen direct mekkeren dat de PVV tegen Europa is. Dit is weer zo'n idiote leugen bij gebrek aan echte argumenten. De Energiewende in Duitsland is tot stilstand gekomen, omdat inwoners duizenden euro's per jaar extra moesten betalen voor niet bewezen klimaatveranderingen en opwarming van de aarde. In Nederland en Flevoland is dit helaas nog niet bij iedereen doorgedrongen.

Cultuur is natuurlijk ook een superbelangrijke kerntaak van de coalitiepartijen en tientallen miljoenen euro's voor natuur mogen ook niet ontbreken in hun droomwereld. Dat hierdoor het echte leven van onze inwoners een nachtmerrie wordt is voor hen niet belangrijk. Over nachtmerries gesproken, de marteling van de grote grazers in de Oostvaardersplassen is schandalig. Het is en hoeft geen nationaal park te worden. Het is een dierentuin met een hek er om heen. Bijvoeren en de prikpil zijn humaan en noodzakelijk. De PVV zal een motie indienen die ertoe oproept om, de miljoenen voor het programma nieuwe natuur, te steken in verlaging van de opcenten of broodnodige extra investeringen in het provinciale wegennet. Investeringen waar de inwoners wel iets aan hebben.

Onze provinciale economie staat nog steeds zwaar onder druk. 1.000 banen minder dan vorig jaar, 40% leegstand op bedrijventerreinen en kantoorlocaties, bijna alle gemeenten verliezen tot tientallen of zelfs meer dan €100 miljoen op de grondexploitaties. OMALA is een fiasco, OMFL presteert weinig tot niets. En altijd maar het antwoord: "wij creëren geen banen". Als dat inderdaad zo is, dan hoeft er ook geen gedeputeerde op te zitten.

De Floriade wordt een molensteen van €10 miljoen om de Flevolandse nek. De gemeente Almere komt nu met wilde plannen hoe het deze tuinbouwtentoonstelling wil vormgeven. De PVV zal een motie indienen die duidelijk maakt waarom dit helemaal niet kan. Wij roepen de andere partijen en het college op deze motie aandachtig te lezen, u kunt er nog iets van leren. Denkt u ook nog even terug aan de kritiek die de PVV leverde op inzet van de IFA gelden voor de Floriade met het oog op de richtlijnen. Almere doet nu precies waarvoor we u allen hebben gewaarschuwd. En u sloot zoals gewoonlijk weer de ogen.

De buitendijkse haven bij Lelystad is goed voor Flevoland. Daarom is de PVV ook voorstander van de overslaghaven met containerterminal. We zien nu een discussie ontstaan vanuit de gemeente Lelystad om ook het industrieterrein op het bordje van de provincie te schuiven. Dat is niet waarmee de PVV heeft ingestemd. Provinciale Staten hebben de nek uitgestoken voor de buitendijkse haven, de gemeente mag nu ook wel iets doen.

De PVV blijft hameren op de gevaren van de islam. Ook uit Flevoland zijn jihadisten afgereisd naar Irak of Syrië. Deze terroristen staan op internet met afgehakte hoofden in de hand. Islam is geen vrede, maar een totalitaire ideologie die onverenigbaar is met onze westerse normen en waarden. Vrouwen en mannen zijn in Nederland wel gelijk, eerwraak is nooit een excuus, homo's en lesbiennes zijn geen varkens maar volwaardige mensen en het martelen en vermoorden van andersdenkenden is iets waar de PVV zich blijvend tegen zal verzetten. Ook in Nederland vallen slachtoffers door de islam, tijd om de ogen te openen. Graag zien wij een reactie van andere partijen die dit bevestigd. Iedere dag neemt de negatieve invloed van de islam toe doordat u de oogkleppen niet afdoet.

Voorzitter, voor ik ga afronden nog een woord richting u en de collega statenleden. Zoals bekend vervult de CdK een aantal nevenfuncties. Een combinatie waar de PVV niet gelukkig mee is om de simpele reden dat de CdK herhaaldelijk de voorkeur geeft aan een externe bijeenkomst en Flevoland op plek 2 komt.

De raad van Europa heeft maandag jl. Nederland opgedragen om ook uitgeprocedeerde asielzoekers en ongedocumenteerde migranten op te vangen. Volgens dit clubje schendt Nederland enkele basisrechten van illegalen. Onze CdK zit dus in een orgaan dat het advies geeft aan Nederland om haar beleid rondom uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen aan te passen. Als de regering dat overneemt, dan moeten provincies en gemeenten dat uitvoeren. De PVV vindt dat om zijn minst gezegd opmerkelijk. In de asielindustrie gaan honderden miljoenen om en veel schimmige partijen ontlenen daar hun bestaansrecht aan. Overigens zou die hele discussie niet nodig zijn als asielzoekers worden opgevangen in eigen regio, zoals de PVV keer op keer voorstelt. Dat voorkomt ook het constante gemekker over een generaal pardon van de linkse kliek.

Zoals wijlen Pim Fortuyn reeds zei in de Nacht van Pim Fortyun: "We hebben verdomme hier gewoon een vijfde colonne die het land naar de verdommenis willen helpen".

Dan u wel voorzitter. En wat de PVV betreft is er maar 1 Piet en dat is Zwarte Piet!!!

.

 

 

 

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 6 gasten en geen leden online