•  cms retina.full cover

Donderdagavond 21 mei werd er in Zeewolde een voorlichtingsavond gehouden over het
collegevoorstel van B&W Zeewolde om een Asielzoekerscentrum in Zeewolde mogelijk te maken.

Namens de PVV Flevoland was ik daar aanwezig om te horen en zien hoe het er daar aan toe ging.

 

Ik was er een beetje aan de vroege kant, ik wilde op tijd zijn om onze vrienden van AZC –Alert
uit Eindhoven op te vangen. Toen ik daar aankwam waren er nog geen belangstellenden, maar de
Politie was al ruim aanwezig. Ook in de omgeving zag je erg veel beweging van de Hermandad, elke vijf minuten kwam er wel een surveillance auto langs. Zijn we ergens bang voor in Zeewolde??

De belangstelling leek eerst wat tegen te vallen, maar hoe dichter naar acht uur, hoe sneller het
vol stroomde. Stoelen te kort, het was tjokvol, de mensen stonden vier rij dik om de klaargezette stoelen heen.

Binnen ook Politie aanwezig, buiten ook nog een paar....zijn we ergens bang voor??

De Burgemeester van Zeewolde opende de avond en verteld wat het programma zou zijn.

Vervolgens werd door een voorlichter van het COA een presentatie gegeven over het reilen
en zeilen van een AZC.
Een saai en droog verhaal, het viel me mee dat er niemand in slaap viel. Het viel
op dat deze man alleen positieve dingen vertelde, er kleeft geen smetje aan een
AZC, dit was Pinokkio nummer 1. Vragen mochten er niet gesteld worden aan deze
man....zijn we ergens bang voor in Zeewolde??

Daarna was er een pauze met koffie en kon een ieder schriftelijk vragen indienen....
Schriftelijk??? Anita Hendriks van AZC-Alert ging maar eens vragen aan de dame van de gemeente die de
vragenbriefjes innam of alle vragen zouden worden beantwoord...natuurlijk mevrouw,
alles wordt beantwoord, voor de zekerheid nog maar eens gevraagd.... zelfde antwoord,
hee Pinokkio nummer 2.

We zagen dat alle vragen naar achteren gebracht werden en daar werden gesorteerd... de
moeilijke vragen kun je dan aan de kant leggen.... Je moet het je Burgervader natuurlijk niet te moeilijk maken.

Zijn we ergens bang voor in Zeewolde??

Na afloop van de Pauze nam Burgemeester Gorter weer het woord om de vragen te beantwoorden. Hij kreeg de vragen aangeleverd op een briefje... niet de originele vragen, maar door de ambtenaren geselecteerde vragen... het mochten eens te moeilijke vragen worden, het viel op dat de te beantwoorden vragen zorgvuldig geselecteerd waren, erg kritische vragen waren daar niet bij.

Als er wel een kritisch geluid kwam uit de zaal, of emotionele uitingen en schreeuwen, werd
er meteen gezegd dat dit niet de bedoeling was en dat je dan beter de zaal kon verlaten!!

Zijn we ergens bang voor in Zeewolde???

Natuurlijk kwamen niet alle vragen aan bod, nee de rest wordt via de site van de gemeente
Zeewolde beantwoord....hee daar is Pinokkio ook weer!

Nu was het tijd om mondeling vragen te stellen via de microfoon. Mensen mochten naar de
microfoon komen en hun vraag stellen. Daar kwamen dan eindelijk de kritische vragen!!

Over het aantal, tussen de 900 en 1500.....nee dat was natuurlijk nog niet bekend er zijn
nog geen afspraken....hee daar is Pinokkio weer!! Er wordt een vraag gesteld over
ambtenaren die al maandenlang in onderhandeling zijn met het COA.... Daar weet de
Burgervader niets van, dat gaat buiten hem om.....hee daar is Pinokkio weer!!

Er wordt gevraagd wat te doen als de raad niet akkoord gaat of het anders wil.....Burgemeester
Gorter antwoord dat het College beslist.....Is in Zeewolde de Gemeenteraad net
als in de rest van het land niet het hoogste orgaan?? Hee daar is Pinokkio weer!!

Er wordt gevraagd of er een referendum gehouden kan worden om te achterhalen hoe de
Zeewoldenaar er over denkt...de Burgervader antwoord dat hier absoluut geen
sprake van kan zijn, de burger heeft vorig jaar bij de verkiezingen zijn stem
kunnen uitbrengen....dat is Democratie....helaas was er toen nog geen sprake van
een AZC, tenminste niet voor de burger, geen van de partijen had er ook iets
van in het verkiezingsprogramma staan... hee Democratie in Zeewolde...daar is
Pinokkio weer.

Politieke vragen mogen er niet gesteld worden, dat kan op de gemeenteraadsvergadering,
daar kan ingesproken worden.....helaas kunnen er maar 60 mensen op de tribune, hoe
ga je dan je vraag stellen als je er niet in kan?? Democratie in Zeewolde....Hee
daar is Pinokkio weer!!

Een man die kritische vragen stelt krijgt van de Burgervader niet een maar wel twee midelvingers...tenminste zo moet de man dat gevoeld hebben, hij verlaat kwaad de zaal. Hij is Pinokkio ook zat!

Om half elf had ik het wel gezien, ik ben naar huis gegaan, je moet de volgende dag toch
weer om half vijf je bed uit. Dan kom je thuis en krijg je nog een berichtje
van een verontruste Zeewoldenaar.

Twee mensen hebben tijdens de avond over het AZC een rondje gelopen, vraagt een agent of ze
even mee willen gaan..ze moeten het terrein verlaten omdat ze een rondje hebben
gelopen en niet verder vertellen. Vervolgens sommeert de agent vrienden van de twee om weg te gaan,
anders worden ze mee genomen.........waar zijn we bang voor in Zeewolde??? Voor de burgers?? Voor Pinokkio??? Of voor de waarheid???

Sjaac van Ginkel

PVV Flevoland.

 

 

 

 

 

 

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 124 gasten en geen leden online