•  cms retina.full cover

Aan de voorzitter van Provinciale Staten,
Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 28 oktober 2015.

Onderwerp: Geen extra opvang asielzoekers en afbouwen naar 0 plekken.

Constaterende dat:

  • Nederland en dus ook Flevoland worden overspoeld door asielzoekers, veelal met een islamitische achtergrond;
  • deze vaak vanwege economische motieven naar ons toekomen en niet omdat hun leven gevaar loopt;
  • er vooralsnog geen aanwijzingen zijn dat dit minder gaat worden.

Overwegende dat:

  • Flevoland niet zit te wachten op de enorme toestroom van gelukzoekers die ons financieel willen uitkleden;
  • daarnaast het gevaar levensgroot aanwezig is dat er islamitische terroristen zitten onder de nepvluchtelingen;
  • Nederland en Flevoland geen behoefte hebben aan extra opvang, maar juist een teruggang naar 0 plekken, 


Spreken uit

  • Dat de heer Verbeek de betrokken burgemeesters van de Flevolandse gemeenten adviseert om 0 extra opvangplekken ter beschikking te stellen;
  • aan minister Plasterk doorgeeft dat er in Flevoland geen plek is voor asielzoekers.

en gaan over tot de orde van de dag.

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 128 gasten en geen leden online