•  cms retina.full cover

Het college heeft niets geleerd van het Oostvaarderswold debacle en probeert weer een nieuw feestje te creëren voor nieuwe natuur op kosten van de belastingbetaler. Daarom stelt de PVV de volgende schriftelijke vragen:

1.​ De provincie zet 274 hectare verworven grond in, t.b.v. het project Nieuwe ​Natuur. Kunt u aangeven hoeveel hectare van deze verworven grond nu ​beschikbaar wordt gesteld, die afkomstig is uit het debacle Oostvaarderswold? Zo ​nee, waarom niet?

2. ​Kunt u aangeven hoeveel hectare grond nu wordtingebracht door ​Staatsbosbeheer en Stichting FlevoLandschap in het project Nieuwe Natuur die de provincie heeft gekocht t.b.v. Oostvaarderswold en gratis heeft overgedragen?​Zo nee, waarom niet?

3.​ Kunt u aangeven hoeveel euro’s het debacle Oostvaarderswold de ​belastingbetaler tot nu toe heeft gekost? Zo nee, waarom niet?

4. ​Deelt u de mening van de PVV fractie dat op door de provincie aangekochte ​gronden en die vervolgens gratis worden overgedragen aan initiatiefnemer(s) ​Nieuwe Natuur geen commercieel bedrijf op kan worden gevestigd, uit ​concurrentie overwegingen? Zo nee, waarom niet?

5. ​Deelt u de visie van de PVV fractie dat het postzegel groen project G38 nadelig​kan uitpakken voor de omringende landbouw- en veeteeltbedrijven? Zo nee, ​waarom niet?

6. ​In het provinciehuis dwaalt de geest van Oostvaarderswold nog steeds rond. ​Deelt u de mening van de PVV fractie dat het project Nieuwe Natuur niet anders ​is dan Oostvaarderswold versie 2.0? Zo nee, waarom niet?

Bianca Boutkan

Provinciale Staten Verkiezingen 2019

PVV Flevoland

RT @sypwynia: Nu zullen we het hebben. Het land wordt volgelegd met gesubsidieerde zonnepanelen die, wie had dat gedacht, ook nog eens go…

by PVV Flevoland

PVV Flevoland

RT @geertwilderspvv: Het leger wordt ingezet. Niet tegen de mocromaffia, niet tegen islamitisch terrorisme, niet tegen AFA-tuig, maar teg…

by PVV Flevoland


rutte weg voorkant

We hebben 13 gasten en geen leden online