•  cms retina.full cover

Feesten op kosten van de burger

Ondanks de financiële crisis blijft Flevoland volharden in het over de balk smijten van belastinggeld. De PVV diende gisteren een motie in om nu eindelijk eens te stoppen met deelname aan de AER-Summerschool. Dit is niets anders dan een leuk uitje voor een aantal statenleden naar bijvoorbeeld de Azoren. Iedereen stemde tegen het voorstel van de PVV om te stoppen. Sterker nog, men besloot om zelfs 1 extra statenlid af te vaardigen, waardoor de kosten nog hoger worden.

De opbrengsten van dit feestje zijn op voorhand duidelijk, namelijk 0,0. De PVV zal zich blijven verzetten tegen dit soort verkwisting van uw geld, omdat dit veel beter kan worden besteed.

Aan de voorzitter van Provinciale Staten,
Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 27 januari 2016.

Onderwerp: Stop feestje AER-Summerschool op kosten van de belastingbetaler

Constaterende dat:

  • Deelname aan de AER-Summerschool niets te maken heeft met de kerntaken van de provincie;
  • de afgelopen edities de provincie alleen maar geld hebben gekost en niets meetbaars hebben opgeleverd

Overwegende dat:

  • Feestvieren op kosten van de belastingbetaler moreel gezien onacceptabel is;
  • het een klap in het gezicht is van hardwerkende Flevolanders als hun geld op deze wijze wordt verkwanseld.

Dragen het college op:

  • Het voorstel voor deelname aan de AER-Summerschool onmiddellijk in te trekken en iets zinnigs te gaan doen met haar tijd.

en gaan over tot de orde van de dag.

Provinciale Staten Verkiezingen 2019

PVV Flevoland

RT @sypwynia: Nu zullen we het hebben. Het land wordt volgelegd met gesubsidieerde zonnepanelen die, wie had dat gedacht, ook nog eens go…

by PVV Flevoland

PVV Flevoland

RT @geertwilderspvv: Het leger wordt ingezet. Niet tegen de mocromaffia, niet tegen islamitisch terrorisme, niet tegen AFA-tuig, maar teg…

by PVV Flevoland


rutte weg voorkant

We hebben 3 gasten en geen leden online