•  cms retina.full cover

Voorzitter,
De Oostvaardersplassen een gebied oorspronkelijk gepland als industriegebied, maar door allerlei omstandigheden een gebied waar de natuur z'n gang kon gaan. Maar ja dat idee heeft men al lang laten varen. Er moest en zou geëxperimenteerd worden. Onder andere met peilbeheer en met het importeren van een paar grote grazers.

Het experimenteren met de natuur ging maar door en de grote grazers konden zich ongestoord uitbreiden tot enorme kuddes. Dit tot grote tevredenheid van Staatsbosbeheer. Hun droom Afrika in de polder was uitgekomen. Maar voorzitter, deze kuddes hebben ondertussen alles kaal gevreten en het landschap veranderd in een kale steppe, vergelijkbaar met Mongolië. De natuurlijke oorsprong is door al dat geëxperimenteer verloren gegaan en de Oostvaardersplassen is ondertussen veranderd in een dierentuin. Er staan hekken omheen en er is geen sprake meer van "vrije natuur". Een dierentuin waarin de teveel gehouden dieren zich niet kunnen verplaatsen bij voedseltekorten of bij barre weersomstandigheden niet kunnen schuilen door het ontbreken van beschutting. Voorzitter, bij een dierentuin hoort ook de juiste verzorging en het is ook de plicht als mens om voor deze dieren te zorgen. De film "De nieuwe wildernis" heeft een verkeerd beeld geschapen. Bezoekers met dat beeld voor ogen, komen van een koude kermis thuis. Een kale winderige open vlakte met als je geluk hebt, heel in de verte kuddes. Voorzitter de film "De nieuwe wildernix" en ook het tv programma "Zondag met Lubach" laten een heel ander beeld zien. Lubach stak de draak met Krugerpark.NL het safaripark in Flevoland. Maar helaas ook hier was het nodige dierenleed te zien. Het voorliggende plan om er een Nationaal park van te maken, is geen goed plan. De groene gekkies die er nu al een puinhoop van maken, door onnodig dierenleed, zullen nog meer rare fratsen uithalen. En dit alles om de subsidie ruif leeg te eten.
Er gaat al veel belastinggeld van de burger hier naartoe. En als het dan toch een soort van safaripark zoals de Beekse Bergen moet worden, geef de mensen dan ook het recht op vrije toegang tot het gebied, met wandelpaden en voldoende plekken voor ondernemers om een recreatief bedrijf te starten. Dit standpunt heeft de PVV altijd ingenomen.
Voorzitter ik rond af.
Doordat het college een keuze heeft gemaakt om de grote grazers uit te zonderen binnen het plan, kan de PVV zoals het plan nu voorligt niet instemmen met het voorliggende voorstel.
Ons advies, stop met deze onzin en ga de grote grazers verzorgen en helpen.

Ik dank u wel.

Bianca Boutkan
PVV-Statenlid
Flevoland

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 124 gasten en geen leden online