•  cms retina.full cover

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland  in vergadering bijeen op: 10 mei 2017

Constaterende dat:

  • In de perspectiefnota wordt aangegeven dat er extra inkomsten uit de MRB verkregen worden door de  uitbreiding van het wagenpark van de Leasebedrijven in Flevoland voor een bedrag van € 14.000.000,-- in 2017  en € 15.000.000,-- in verdere jaren.
  • Dit netto extra inkomsten genereert van € 2.000.000,-- per kalenderjaar

Overwegende dat:

  • al het mogelijke moet worden gedaan om deze Lease bedrijven voor de Provincie Flevoland te behouden.
  • de Burgers van Flevoland al genoeg extra lasten te dragen hebben.

Dragen het college op:

  • De opcenten van de MRB de resterende jaren van deze Statenperiode niet te verhogen en geen indexering  toe te passen.

en gaan over tot de orde van de dag.

PVV Flevoland

RT @geertwilderspvv: PVV +2 zetels! Nederlanders willen hun eigen land weer terug en kiezen massaal voor de enige partij die daar al jaren…

by PVV Flevoland

PVV Flevoland

RT @geertwilderspvv: De Nederlandse overheid moet veel meer doen aan informatievoorziening aan de burger. Dat kan paniek juist voorkomen. W…

by PVV Flevoland

We hebben 16 gasten en geen leden online