•  cms retina.full cover

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 10 mei 2017

Constaterende dat:

  • Er sterke aanwijzingen zijn dat het nieuwe kabinet toch weer met plannen gaat komen voor een natuurlijke verbindingszone;
  • Provinciale Staten dit idee definitief hebben afgesloten in de vorige statenperiode,

Overwegende dat:

  • Het bijzonder amateuristisch zou zijn als Provinciale Staten opnieuw een voorstel zou ontvangen om deze  natuurlijke verbindingszone alsnog te realiseren;

Dragen het college op

  • In overleg met Provinciale Staten een brief op te stellen richting kabinet waarin Flevoland aangeeft geen medewerking te gaan verlenen aan de natuurlijke verbindingszone als het kabinet hiertoe besluit;
  • hierin tevens te vermelden dat Flevoland bij een negatief besluit geen eurocent zal meebetalen,

en gaan over tot de orde van de dag.

Provinciale Staten Verkiezingen 2019


rutte weg voorkant

We hebben 5 gasten en geen leden online