•  cms retina.full cover

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 10 mei 2017

Constaterende dat:

  • Flevoland nog steeds een werkeloosheid kent van 7,2%;
  • dit fors boven het landelijke gemiddelde zit;
  • de economische groei voor het derde jaar op rij lager uitvalt dan voorgaand jaar,

Overwegende dat:

  • Deze cijfers aangeven dat het niet goed gaat in Flevoland;

Dragen het college op:

  • Jaarlijks 3% extra budget vrij te maken voor stimulering van de Flevolandse economie;

en gaan over tot de orde van de dag.

Provinciale Staten Verkiezingen 2019

PVV Flevoland

RT @pvvfaber: Tijdens briefing van de provincie Gelderland meldt ambtenaar:over 20 jaar rijden wij allemaal elektrisch, dat kunnen wij als…

by PVV Flevoland

PVV Flevoland

RT @eerlijkzeggen: Motie over een provinciale enquête naar de Oostvaardersplassen kreeg geen meerderheid. De coalitie en de SGP willen geen…

by PVV Flevoland


rutte weg voorkant

We hebben 3 gasten en geen leden online