•  cms retina.full cover

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 10 mei 2017

Constaterende dat:

  • In de perspectiefnota wordt uitgegaan van een bedrag van Euro 500.000,-- voor de inzet van innovatieve ICT-oplossingen.
  • Dit bedrag noodzakelijk is voor een "Actieplan Smart Mobility 2017-2020".

Overwegende dat:

  • De Provincie Flevoland al voor aanzienlijke bedragen heeft geinvesteerd in marktonderzoek t.b.v. de ICT-sector.
  • Onderzoek, ontwikkeling en investeringen momenteel op basis van commerciele overwegingen door professionele marktpartijen plaatsvindt.

Dragen het college op:

  • Geen gemeenschapsgeld meer te besteden aan de mogelijke inzet van innovatieve ICT-oplossingen, maar de verdere ontwikkeling en uitbouw van Smart Mobility primair aan professionele marktpartijen over te laten.

en gaan over tot de orde van de dag.

PVV Flevoland

RT @geertwilderspvv: PVV +2 zetels! Nederlanders willen hun eigen land weer terug en kiezen massaal voor de enige partij die daar al jaren…

by PVV Flevoland

PVV Flevoland

RT @geertwilderspvv: De Nederlandse overheid moet veel meer doen aan informatievoorziening aan de burger. Dat kan paniek juist voorkomen. W…

by PVV Flevoland

We hebben 15 gasten en geen leden online