•  cms retina.full cover

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 10 mei 2017

Constaterende dat:

  • De gemeente Almere fout op fout stapelt rondom de verwerving van grond voor het toekomstige Floriade terrein;
  • Het risico op extra kosten hierdoor alleen maar groter wordt,

Overwegende dat:

  • De gemeente Almere blijkbaar geen controle meer heeft in dit dramatische dossier,
  • inmiddels duidelijk is geworden dat er heel veel miljoenen extra naar Floriade gerelateerde projecten gaan, zoals bijvoorbeeld het Rondje Weerwater;
  • deze extra miljoenen via het Fonds Verstelijking Almere (FVA) bovenop de al toegezegde €10 miljoen komen,

Dragen het college op:

  • Per direct kenbaar te maken aan de gemeente Almere dat Flevoland geen eurocent meer bijdraagt aan dit risicovolle, tot mislukken gedoemde project,

en gaan over tot de orde van de dag.

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 20 gasten en geen leden online