•  cms retina.full cover
Wat de PVV betreft groeit Flevoland alleen met 100.000 woningen als er een IJmeerverbinding komt inclusief een IJmeerweg. Dus ook asfalt voor auto’s en fietsers, niet alleen een Openbaar Vervoer verbinding.
Daarom heeft de PVV een voorstel ingediend om dit als voorwaarde mee te geven in de gesprekken met het Rijk en andere betrokkenen.
Een meerderheid steunde deze oproep. Dit betekent dat we in de toekomst niet weer massaal in de file komen te staan als we richting Amsterdam rijden en weer terug.
En ja, de linkse partijen stemden natuurlijk weer tegen dit voorstel. Wat hen betreft mag u in de toekomst helemaal niet meer in de auto stappen. Denk hier aan als u in maart weer gaat stemmen. Wilt u vrijheid? Stem dan PVV.

Schriftelijke statenvragen van de Statenfractie van de PVV over gebruik vibro heipalen inboringsvrije zone door Windpark Zeewolde, ingediend op 7 mei 2021 (ontvangen op 10 mei2021), en de antwoorden daarop van het college van Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op8 juni 2021 (2801014)

1. Regelmatig ontvangen de Statenleden een spoedmededeling van het College. Kunt u aangevenwaarom deze mededeling niet direct is doorgezet via een spoedmededeling aan de Staten?
Het college heeft vanuit haar actieve informatieplicht het instrument ‘statenmededeling’ tot haar beschikking om Provinciale Staten te informeren. Om veelvuldig mailverkeer te vermijden, bundelt de griffie op verzoek van Provinciale Staten alle ingekomen stukken voor de staten waaronder dus ook de statenmededelingen, en stuurt deze bundeling als LIS (lijst ingekomen stukken) iedere donderdag naar Provinciale Staten en publiceert deze op de website van Provinciale Staten. Soms wil het college Provinciale Staten eerder informeren, bijvoorbeeld vóór een Statenvergadering op de woensdag, omdat de mededeling belangrijke informatie geeft over een agendapunt. Daarvoor heeft de griffie de zogenaamde spoedprocedure. Statenmededelingen worden dan als spoedmededeling rechtstreeks via de mail aan Provinciale

Inleiding.
Allereerst hulde aan de toezichthouder, die door zijn oplettendheid het volgende heeft geconstateerd.

Tijdens een vrije veld controle in de boringsvrije zone heeft een toezichthouder van de Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek (OFGV) geconstateerd dat windpark Zeewolde voor de fundering van de windmolens zogenoemde vibro-heipalen gebruikt. Dit is niet in overeenstemming met het provinciale uitgangspunt waarbij de lijn is alleen prefab palen toe te staan door de beschermende kleilaag.

De PVV bestaat 15 jaar!
Geert Wilders: ‘‘DE PVV IS JARIG!
We bestaan vandaag 15 jaar!
Felicitaties aan al die PVV-kiezers in Nederland, we zijn er voor jullie!’’

152879111 1514579668746691 2386157326142644898 n

kerstboom pleisters tekst sterren

1. Kunt u (op zeer korte termijn) aangeven wat er met deze Konikpaarden gaat gebeuren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: De uitvoering van beheer is de verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer en niet van de provincie. Er wordt door Staatsbosbeheer uitvoering gegeven aan het beleidskader beheer Oostvaardersplassen/managementplan Staatsbosbeheer. Dat betekent een doelstand van 600 heckrunderen en konikpaarden in het gebied

We verwijzen graag naar de berichtgeving zoals die door Staatsbosbeheer over het uitnemen van de paarden naar buiten is gebracht:
http://www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen/2020/10/19managementsplan-in-uitvoering/?medium=email

Geachte Voorzitter van Provinciale Staten,
Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van PVV Flevoland de volgende schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten inzake de berichtgeving over de conditie van de grote grazers in de Oostvaardersplassen.

Subcategorieën

PVV Flevoland

RT @geertwilderspvv: PVV +2 zetels! Nederlanders willen hun eigen land weer terug en kiezen massaal voor de enige partij die daar al jaren…

by PVV Flevoland

PVV Flevoland

RT @geertwilderspvv: De Nederlandse overheid moet veel meer doen aan informatievoorziening aan de burger. Dat kan paniek juist voorkomen. W…

by PVV Flevoland

We hebben 11 gasten en geen leden online