•  cms retina.full cover

De PVV Flevoland is trots op het Coalitieakkoord 2023 – 2027 getiteld ‘Toekomst voor het nieuwe land’ van, voor en door Flevolanders.

Met dit akkoord slaan we een nieuwe weg in voor onze provincie. We gaan de komende jaren onze inwoners meer betrekken bij grote vraagstukken, of bij onderwerpen die specifiek spelen in een deel van de provincie. Daarbij kijken we naar een juiste invulling van de ruimte die er is, zonder daarbij het specifieke karakter van Flevoland uit het oog te verliezen. En dit alles doen we door veelvuldig het gesprek aan te gaan met belanghebbenden, als het kan juist ook op locatie.

De economie kan wel een boost gebruiken. Teveel Flevolanders werken nu nog gedwongen buiten de eigen provincie. Meer banen zijn dus essentieel, maar dat gaat veel verder. Onderwijs en arbeidsmarkt moeten beter op elkaar aansluiten. We zullen ons actief inzetten voor de komst van een dependance van een Technische Universiteit of / en lectoraten van een Hogeschool, gericht op de specifieke kwaliteiten van Flevoland.

De beperkingen die steeds zichtbaarder worden zien we ook als kansen. Voldoende woningen voor alle Flevolanders is allang geen vanzelfsprekendheid meer. Dus kijken we naar innovatieve manieren van bouwen. Denk aan maïs of suikerriet als bouwmateriaal. Verbouwd door Flevolandse agrariërs.

Als het energienetwerk steeds voller wordt, moeten we kijken hoe we opgewekte energie het meest effectief kunnen gebruiken of opslaan. Batterijopslag is een noodzakelijke kans om ons te onderscheiden ten opzichte van andere regio’s.

En we kijken ook naar het draagvlak voor opgaven binnen onze provincie. Flevoland neemt reeds zeer ruimhartig asielzoekers en vluchtelingen op. Maar voor de opvang van kansarme asielzoekers zien we geen ruimte, tenzij er draagvlak is binnen een gemeente.

Ook onze infrastructuur is een speerpunt. Daarom zetten we in op een IJmeerverbinding voor meerdere soorten vervoer. Tegelijkertijd zetten we in op de realisatie van de Lelylijn, maar dan wel met meerdere stops in Flevoland, waaronder in Noordoostpolder. Uiteraard hebben we aandacht voor vervoer op maat, zodat ook kleinere kernen een goede bereikbaarheid houden. En we vergeten zeker niet het fietsnetwerk en onze vaarwegen. Flevoland is niet voor niets een groen-blauwe provincie.

Veiligheid staat bij dit alles voorop, maar we zetten er zeker op in dat verkeer vlot, en waar mogelijk vlotter, kan doorrijden.

Deze coalitie barst van de ambities, en we gaan daar ook actief mee aan de slag. Daarbij schuwen we ook niet een tussentijdse evaluatie en sturen waar nodig bij.

Wij hebben er zin in. Op naar een mooie toekomst voor het nieuwe land.

Willem Boutkan – fractievoorzitter

Chris Jansen – kandidaat gedeputeerde.

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 17 gasten en geen leden online