•  cms retina.full cover

1. Kunt u (op zeer korte termijn) aangeven wat er met deze Konikpaarden gaat gebeuren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: De uitvoering van beheer is de verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer en niet van de provincie. Er wordt door Staatsbosbeheer uitvoering gegeven aan het beleidskader beheer Oostvaardersplassen/managementplan Staatsbosbeheer. Dat betekent een doelstand van 600 heckrunderen en konikpaarden in het gebied

We verwijzen graag naar de berichtgeving zoals die door Staatsbosbeheer over het uitnemen van de paarden naar buiten is gebracht:
http://www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen/2020/10/19managementsplan-in-uitvoering/?medium=email

 

2. Deelt u de mening van de PW fractie dat deze paarden, die opgesloten zitten in de vangkraal de gehouden status hebben? De Konikpaarden zijn (nog) niet gechipt en kunnen de vangkraal niet verloten omdat de hekken zijn gesloten. Zo nee, waarom niet?

Antwoord: De vangweide is een voorziening waar de paarden slechts tijdelijk verblijven, met een specifiek doel. Dat de konikpaarden in de vangweide staan, zorgt er niet voor dat ze een andere juridische status krijgen.
Graag verwijzen we ook naar de discussie zoals die in de zomer 2019 in de Staten gevoerd is.

2. Worden deze Konikpaarden verplaatst naar andere (natuur) gebieden in het kader van het plan van Ceel en het managementplan, namelijk het terug brengen van aantallen grote grazers in de Oostvaardersplassen?

Antwoord: Zie het antwoord bij vraag 1.

3. Of worden deze Konikpaarden in het kader van het terug brengen van aantallen van grote grazers in de Oostvaardersplassen, afgeschoten en naar een destructiebedrijf af gevoerd? Bent u het met de PVV fractie eens dat deze voor de beheerder van de Oostvaardersplassen misschien wel een goedkope oplossing is, maar een niet gewenste oplossing? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Zie het antwoord bij vraag 1.

4. Of worden deze Konikpaarden afgevoerd naar een slachthuis in het kader van het terug brengen van aantallen grote grazers in de Oostvaardersplassen? Bent u met met de PVV fractie eens dat deze
voor de beheerder van de Oostvaardersplassen misschien wel een goedkope oplossing is, maar een niet gewenste oplossing? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Zie het antwoord bij vraag 1.

5. ts het op z*n zachts gezegd niet merkwaardig dat Staatsbosbeheer op vragen van burgers
omtrent deze situatie het volgende antwoord geeft: “Er is een boswachtersblog in de maak over de Konikpaarden in de vangweide. Waarschijnlijk zal dit volgende week geplaatst worden”. Noor de
mening van de PVV fractie is het merkwaardig dat a. er niet gelijk een antwoord gegeven kan worden en b. men schijnbaar binnen de organisatie naar derden communiceert via een boswachtersblog. Deelt u dit en zo nee, waarom niet?

Antwoord: Gedeputeerde Staten kunnen zich goed voorstellen dat gelet op de gevoeligheid op dit onderwerp Staatsbosbeheer er voor wil zorgen dat er eenduidig en zorgvuldig gecommuniceerd wordt. In aanloop naar en vooruitlopend op de officiële berichtgeving past het dan niet daar al over
naar buiten te treden.

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 9 gasten en geen leden online