•  cms retina.full cover

Nieuwe Natuur

Voorzitter,
Het programma Nieuwe Natuur is de opvolger van het debacle Oostvaarderswold. Dat project heeft de Nederlandse belastingbetaler onnodig duizenden euro's gekost. Hoeveel dit nu precies geweest is, is tot op heden niet bekend. Dit wordt veroorzaakt door de wazige rapportage. Op de door de PVV fractie gestelde schriftelijke vragen, duikt men weg en wordt verwezen naar die wazige rapportage van december 2014.

Het college heeft besloten om €500.000,- toe te kennen aan podiumkunsten. De PVV is geen voorstander van het subsidiëren van podiumkunsten en ziet het liefst dat daar helemaal geen geld naar toe gaat. Het college geeft aan dat zij tevreden is over de kwaliteit van de gehonoreerde projecten. De PVV vraagt zich af hoe onderbouwd deze mening eigenlijk is. Op basis waarvan wordt dit geroepen. Op basis waarvan worden keuzes gemaakt tussen projecten? Half miljoen voor culturele instellingen

De PVV heeft 2 moties ingediend om de megalomane uitgaven voor kunst en cultuur terug te dringen. Er gaan miljoenen euro’s van de burger naar landschapskunst, podiumkunsten, beeldende kunst, amateurkunst en cultuurmarketing. De startnotitie cultuur geeft aan dat de gemiddelde uitgaven per inwoner aan cultuur door de provincies Noord- en Zuid Holland slechts de helft bedraagt van de Flevolandse uitgaven.

Voorzitter,
De Oostvaardersplassen een gebied oorspronkelijk gepland als industriegebied, maar door allerlei omstandigheden een gebied waar de natuur z'n gang kon gaan. Maar ja dat idee heeft men al lang laten varen. Er moest en zou geëxperimenteerd worden. Onder andere met peilbeheer en met het importeren van een paar grote grazers.

Voorzitter,

De ellende gaat maar door. De grenzen staan wagenwijd open en we worden overspoeld door asielzoekers. Afgelopen jaar rond de 58.000 mensen. Al een jaar lang zegt de PVV waar het op staat. Dit zijn voornamelijk gelukszoekers, ook wel aangeduid met de term nepvluchtelingen.

Eurocommissaris Timmermans heeft deze week de PVV gelijk moeten geven. 60% komt naar ons toe voor economisch gewin, zeker niet omdat hun leven gevaar loopt.

Feesten op kosten van de burger

Ondanks de financiële crisis blijft Flevoland volharden in het over de balk smijten van belastinggeld. De PVV diende gisteren een motie in om nu eindelijk eens te stoppen met deelname aan de AER-Summerschool. Dit is niets anders dan een leuk uitje voor een aantal statenleden naar bijvoorbeeld de Azoren. Iedereen stemde tegen het voorstel van de PVV om te stoppen. Sterker nog, men besloot om zelfs 1 extra statenlid af te vaardigen, waardoor de kosten nog hoger worden.

Het college heeft niets geleerd van het Oostvaarderswold debacle en probeert weer een nieuw feestje te creëren voor nieuwe natuur op kosten van de belastingbetaler. Daarom stelt de PVV de volgende schriftelijke vragen:

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 127 gasten en geen leden online